Liferingprojektets Utbildningar

Flera  LifeRing Utbildningar har hållit hos X-cons i Stockholm under december. Deltagare har kommit från från Borlänge, Qvinnoqulan och X-cons personal och egna medlemmar i Stockholm. Nu väntar vi bara på att det förhoppningsvis startar något möte i Stockholm. Under tiden planerar vi för flera nya utbildningar under våren. Alla intresserade kan anmäla sig. Gå in och titta under fliken ”STARTA ETT MÖTE”. Där finns kontaktuppgifter.

Utbildningen är kostnadsfri och är en bra snabbkurs för blivande Convenors = gruppledare i LifeRing. Välkomna!!

Lasse Bergström

 

 

 

Stockholms LifeRing-möte ändrar tiden och adressen!!

Vi flyttar till den gamla adressen som vi hade i våras, bara en port bort.

Ny adress för mötet är Drakenbergsgatan 22, nb, ingång till vänster utanför porten.

Tiden för mötet är senarelagd en halvtimme för att det ska bli lättare att hinna komma till mötet. Ny tid är 18-19, kom gärna lite innan vi börjar.

Välkomna!!

Önska Lasse Bergström

Nu finns en hälsning på Youtube, från LifeRing Conferensen 2014

Klicka på länken så följer en film på engelska med hälsningar och anföranden från Konferensen.

https://www.youtube.com/watch?v=TB6SU1lavwQ

Med vänlig hälsning

Lasse Bergström

Liferingmötet Startar efter sommaruppehållet !!

Sommaruppehållet är slut och mötet startar som vanligt på onsdag den 13/8 kl 17.30 på Drakenbergsgatan 16. Gamla och nya medlemmar är välkomna!!

Hälsar Lasse (Convenor och Mötesledare)

ring 0706896877 för mer information

Stockholms Liferingmöte stängt i 6 veckor

Efter midsommar kommer Stockholms Lifering möte att hålla stängt under 6 veckor. Jag beklagar att det blivit så olyckligt att vi inte har någon mötesledare (Convenor) under den här tiden. Alla intresserade nya och gamla medlemmar är välkomna efter uppehållet. Onsdag den 6 augusti öppnar mötet som vanligt på Drakenbergsgatan 16 kl 17.30.

Sista mötet innan sommaruppehållet är onsdag den 18/6. Ni är välkomna då för att ladda batterierna inför uppehållet.

med vänliga hälsningar

Lasse Bergström, convenor stockholm

XCONS i Umeå startar ett nytt LifeRingmöte

I dagarna startades ett nytt Liferingmöte i Umeå. Det är xcons i Umeå som står för det initiativet. Alla intresserade är varmt  välkomna till ett härligt gäng som hjälper och stöttar varandra till självhjälp. Mötet börjar kl 18.00 på måndagar, adressen är Slöjdgatan 3b ingången är på gaveln ner i källaren.

Har du frågor ring till Tony 0767 899 534 eller kom in på en fika mellan 12-21 vardagar.

Projektet LifeRing besöker Umeå och XCONS

I början på maj besöktes Umeå av Liferings representant Lars Bergström. I ett tvådagars kostnadsfritt seminarium utbildades 5 medlemmar i xcons Umeå. Utbildningen innehöll dels teoretiska inslag där LifeRings filosofi presenterades, dels praktiska gruppövningar med träning i ledarteknik. Inslagen varvades med inslag av reflektion och diskussion. Det hela uppfattades som lättsmält och inte så komplicerat. Enligt deltagarna var det lätt att ”haka på” träningen i rollspelet.