Meddelande om Runes bortgång

Vår Mötesledare sedan många år, i Örnsberg, Rune Johansson har nyligen lämnat oss i saknad. Vi i LifeRing saknar hans vänliga, engagerade och starka personlighet en utstrålning som hjälpte oss alla i LifeRing att leva i nykterhet och drogfrihet. Våra tankar går till Runes familj.

Några av deltagarna, Staffan och Rulle, i hans måndagsgrupp kommer nu att driva gruppen vidare i Runes anda och hålla mötet öppet som vanligt. För mer information se möteslistan ovan.

Information om LifeRings Kvinnomöte

LifeRings kvinnomöte i Stockholm på tisdagar har avslutat sin verksamhet. Vi tackar Jasmine för allt det engagemang hon lagt ner under de många år hon varit ledare för kvinnomötet. QvinnoQraft välkomnar i fortsättningen kvinnor till sin verksamhet i lokalen på Grindsgatan 37.  För mer information ring 0764-04 98 97, 08-6405791 eller mejl:  jasmine.qq@equalsthlm.se

Alla andra möten fortsätter som tidigare, dvs måndags-, onsdags-, och fredagsmötena är alla öppna och nya och gamla medlemmar är alltid välkomna. För vidare information se möteslistan ovan.

Tips på självhjälp på engelska omkring återhämtning från beroende och missbruk

https://www.lifering.org/outside-lifering-recources

 

Semestertider med flera stängda LifeRingmöten

Tyvärr har flera av  Stockholms möten stängt under de närmaste veckorna. Vi önskar alla medlemmar och andra intresserade en nykter, drogfri och skön sommar.

Kvinnomötet stängt!

Öppnar igen i mitten av augusti

Måndagsmötet

Öppet vid behov, Ring Rune om ni tänker komma

på mötet tel: 0764-13 66 96

Onsdagsmötet stängt!

Öppnar igen i slutet av Juli

Fredagsmötet stängt!

Öppnar igen den 19/7

 

För mer information ring Lasse, 070-6896877 eller skriv ett mejl till: info@lifering.se 

Arbetet mot en Sekulär drogfrihet fortsätter!!

Arbetet att formellt bilda LifeRing, som den första Ideella Nationella och uttalat Sekulära Självhjälpsföreningen i Sverige pågår för fullt. Nästa helg kommer vi att arbeta fram ett slutgiltigt stadgeförslag. Sedan återstår bara ett första uppstartsmöte med val av en tillfällig styrelse fram till första årsmötet som kan hållas så fort registreringen är klar. Det har tagit tio år innan vi kommit så här långt. Jag är glad och stolt, det känns som att LifeRing idag är här för att stanna. Ett Sekulärt alternativ för ömsesidig självhjälp i ett sekulärt land!!

Länk till nyhetsbrev från LifeRing USA.

https://us6.campaign-archive.com/?e=097d7a2f62&u=fb4b19a655&id=5127ac2fcf

 

Sollentunas LifeRing fredagsmöte har nu öppet igen!

Efter många veckors väntan kan Niklas nu öppna sitt LifeRingmöte på

Oppegårdstråket 10, mitt emot Paulis kiosk. Norra utgången pendeltågsstationen mot Malmvägen.

Ring Niklas 076-9457 014 om du har frågor.

Alla intresserade, gamla och nya medlemmar är välkomna!