Midsommarafton LifeRing i Sollentuna

Oppegårdstråket 10, 191 61 Sollentuna

mitt emot Paulis kiosk. Norra utgången pendeltågsstationen mot Malmvägen.

Vi välkomnar alla som är intresserade! Niklas från Musketörerna är ansvarig för mötet.

Ring Gärna Niklas 076-9457 014 och berätta om du tänker  komma!

Fredagens Skypemöten är inställda

Istället kommer fredagsmötet att öppna, inom 1-2 veckor, som ett ordinarie möte ansikte mot ansikte/facetoface (f2f). Nästa vecka är det midsommar men Niklas kan tänka sig ha öppet om det finns någon som intresserad att komma. Ring i så fall till Niklas på 076-9457014. Lokalen är stor och Niklas, som sammankallare och mötesledare bedömer att avståndet mellan deltagarna kommer att vara tillräckligt för att eventuell smittorisk ska vara lägsta möjliga. Va rädda om er och ha en bra sommar!

Lasse

För närvarande pga Covid-19 har vi två Skypemöten i veckan

Mötena är på onsdagar och fredagar.

Titta i möteslistan för mer information, eller Ring Lars Bergström 070-6896877 för hjälp.

 

LifeRing Sverige på Skype

Under Covid-19 krisen är alla möten i våra  möteslokaler är inställda på obestämd tid.

Istället har vi tills vidare öppnat ett Skype möte på onsdagar kl 18.00. Enkelt och praktiskt, logga in på Lars Bergström, Svartsjö med en bild av Liferings Livboj.

Välkomna!!

LifeRing har sitt första årsmöte

På annandag påsk, måndag den 13/4 kommer den ideella Föreningen LifeRing Sekulär Självhjälp i Sverige ha sitt första öppna årsmöte. Alla intresserade är välkomna. Adressen är  Måndagsgruppen i Örnsberg, se möteslistan. Årsmötet börjar efter det ordinarie LifeRingmötet som då är öppet för alla intresserade. Det blir troligen ett talarmöte. Eventuella frågor skickas till info@lifering.se

Välkomna!!

Bodens Liferingmöte är tillsvidare vilande.

Omständigheter utanför vår kontroll har gjort att mötet tills vidare hålls stängt. Det saknas både mötesledare och deltagare, de nuvarande Mötesledarna har för tillfället inte kraft och tid att hålla mötet öppet på ett regelbundet sätt. Vi i LifeRing beklagar och kan bara hänvisa till andra självhjälpsgrupper eller beroendemottagningar i området. Vi kommer att låta de tidigare Mötesledarnas telefon nummer vara kvar, se under fliken under Möten.

Det går bra att ta kontakt med dem om ni är intresserade av att hjälpa andra och starta upp mötet och bidra som mötesledare eller veta vad som finns i Boden när det gäller övrig självhjälp. Kravet för att kliva in som mötesledare är 6 månaders drogfrihet och nykterhet, samt kunskap om LifeRings sekulära självhjälps filosofi, förhållningssätt och mötesformat. Intresse av personligt ideellt engagemang, gruppvana, envishet och uthållighet är en tillgång.

För mer information ring eller kontakta info@lifering.se

 

Meddelande om Runes bortgång

Vår Mötesledare sedan många år, i Örnsberg, Rune Johansson har nyligen lämnat oss i saknad. Vi i LifeRing saknar hans vänliga, engagerade och starka personlighet en utstrålning som hjälpte oss alla i LifeRing att leva i nykterhet och drogfrihet. Våra tankar går till Runes familj.

Några av deltagarna, Staffan och Rulle, i hans måndagsgrupp kommer nu att driva gruppen vidare i Runes anda och hålla mötet öppet som vanligt. För mer information se möteslistan ovan.

Information om LifeRings Kvinnomöte

LifeRings kvinnomöte i Stockholm på tisdagar har avslutat sin verksamhet. Vi tackar Jasmine för allt det engagemang hon lagt ner under de många år hon varit ledare för kvinnomötet. QvinnoQraft välkomnar i fortsättningen kvinnor till sin verksamhet i lokalen på Grindsgatan 37.  För mer information ring 0764-04 98 97, 08-6405791 eller mejl:  jasmine.qq@equalsthlm.se

Alla andra möten fortsätter som tidigare, dvs måndags-, onsdags-, och fredagsmötena är alla öppna och nya och gamla medlemmar är alltid välkomna. För vidare information se möteslistan ovan.

Tips på självhjälp på engelska omkring återhämtning från beroende och missbruk

https://www.lifering.org/outside-lifering-recources

 

Semestertider med flera stängda LifeRingmöten

Tyvärr har flera av  Stockholms möten stängt under de närmaste veckorna. Vi önskar alla medlemmar och andra intresserade en nykter, drogfri och skön sommar.

Kvinnomötet stängt!

Öppnar igen i mitten av augusti

Måndagsmötet

Öppet vid behov, Ring Rune om ni tänker komma

på mötet tel: 0764-13 66 96

Onsdagsmötet stängt!

Öppnar igen i slutet av Juli

Fredagsmötet stängt!

Öppnar igen den 19/7

 

För mer information ring Lasse, 070-6896877 eller skriv ett mejl till: info@lifering.se