Starta ett LifeRing-möte

Mässa Mot samma mål 2

Är du intresserad av att starta ett möte? Vi hjälper dig till att bli mötesledare!

LifeRing kan erbjuda en introduktion till att leda LifeRing-möten, på telefon och via personlig kontakt med erfarna mötesledare. Det är viktigt att LifeRings möten genomförs på ett enhetligt sätt över hela Sverige. Ledorden är Sekulärt förhållningssätt med Självhjälp till ett drogfritt och nyktert liv. Därför ger vi också gärna nya mötesledare stöd i form av tryckt material och en manual till hjälp att leda LifeRings möten.

Personer med minst 6 månaders drogfrihet är välkomna att starta egna Liferingmöten. Vi ser gärna att Du, om det finns möjlighet, besöker redan etablerade möten för att få en idé om hur LifeRing genomför sina möten. Mötesledarens roll är att starta och leda LifeRing-möten, och att lägga grunden för att en grupp ska bli en sammansvetsad enhet som stöttar varandra till ett drogfritt liv.

Kontakta  LarsBergström eller din lokala LifeRing grupp för mer information.