Länkar

LifeRing Sveriges Facebooksida

LifeRing Umeås Facebooksida

LifeRing Göteborgs Facebooksida

LifeRing Danmarks Facebooksida

LifeRing USA (engelska)

LifeRing Canada (engelska)

Skyddsvärnet

Skyddsvärnets Facebooksida

Alkohollinjen (Telefonhjälp)