LifeRing-möten i Sverige

Pins2 Cropped

LifeRing-möten arrangeras varje vecka på flera orter i Sverige. I menyn här ovanför hittar ni mer information om tid och plats.

Ett typiskt möte

På de flesta LifeRing-möten sitter deltagarna runt ett bord och de är inte fler än att alla kan få utrymme.

Efter ett kort inledningsanförande frågar mötesledaren ”Hur har veckan varit?”. I tur och ordning berättar deltagarna om vad som hänt under veckan, hur det går att hålla sig drogfri och vad som är på gång i veckan som kommer.

Mötena är konfidentiella.

Du kan tala om för dina vänner att du har deltagit, men du får inte avslöja vilka andra som var där eller vad de sade. Vänner och anhöriga är välkomna att delta på möten.

 

LifeRing uppmuntrar frågor, positiva kommentarer och annan uppmuntrande feedback genom hela mötet. Möten slutar vanligen med en gemensam uppmuntrande applåd för att man deltagit och stöttat varandra.

Deltagande är kostnadsfritt. Samtidigt finns det oftast en hatt på bordet för frivilliga bidrag till fika och eventuell hyra av lokalen.

 

Vem kan delta på LifeRing-möten?

En önskan att vara drogfri och nykter är det enda kravet för att få vara med. Du måste också vara nykter och drogfri för att få tala på mötet. Om du tagit något idag så är du ändå välkommen att lyssna.

LifeRing ska ses som ett alternativ till befintliga självhjälpsgrupper och fungerar också bra för människor i behandlingsprogram baserade på drogfrihet.

Anhöriga och vänner till missbrukare  är också välkomna att delta på möten.