LifeRing-möten i Sverige

Pins2 Cropped

LifeRing-möten arrangeras varje vecka på flera orter i Sverige. I menyn här ovanför hittar ni mer information om tid och plats.

Ett typiskt möte

På de flesta LifeRing-möten sitter deltagarna i cirkel och de är inte fler än att alla kan få utrymme.

Efter ett kort inledningsanförande frågar mötesledaren ”Hur har veckan varit?”. I tur och ordning berättar deltagarna om vad som hänt i deras tillfrisknande under veckan som gått och vad som är på gång i veckan som kommer.

Fokus ligger på färska händelser i deltagarnas liv.

Du kan tala om för dina vänner att du har deltagit, men du får inte avslöja vilka andra som var där eller vad de sade.

Mötena är konfidentiella.

LifeRing uppmuntrar frågor, kommentarer och annan feedback genom hela mötestimmen. Mötena slutar vanligen med en gemensam runda av applåder för att man hållit sig nykter och drogfri.

Deltagande är kostnadsfritt.

Vem kan delta på LifeRing-möten?

En önskan att vara drogfri och nykter är det enda kravet för att få vara med. Du måste också vara nykter och drogfri för att få tala på mötet.

LifeRing ska ses som ett alternativ till befintliga självhjälpsgrupper och är kompatibelt med många andra behandlingsprogram baserade på drogfrihet.

Annonser