Vad är LifeRing?

LifeRing-Logo

Sekulär Självhjälp till Nykterhet och Drogfrihet

LifeRing är sekulära självhjälpsgrupper med personer som stödjer varandra att leva ett nyktert och drogfritt liv.

LifeRing vänder sig till Dig som vill bli, och fortsätta hålla dig nykter och drogfri.

Medlemmarna träffas på LifeRing-möten som är konfidentiella, vänliga, icke-dömande möten. Mötena varar ungefär 1-1,5 timme. Atmosfären är avspänd, praktisk och positiv. Kostnadsfritt och utan nån form av registrering.

Vi i LifeRing stöttar Dig till att skapa ett eget personligt program för tillfrisknande, skräddarsytt för Dina speciella behov.

Vi välkomnar alla som vill ha hjälp från likasinnade oavsett bakgrund.

Grundläggande filosofi

LifeRings grundläggande filosofi kan sammanfattas med tre ord.

Nykterhet innebär att vi slutar helt med alkohol, droger och andra icke läkarförskrivna beroendeframkallande droger.

Sekularitet innebär att din religiösa tillhörighet är din ensak och en privat angelägenhet i förhållande till LifeRing. Mötena använder inga böner eller diskuterar teologi, för eller emot.

Självhjälp betyder att var och en av oss utvecklar ett personligt nykterhets-program anpassat till vår speciella bakgrund och våra behov. LifeRing tror inte på en föreskriven uppsättning steg som alla behöver följa. På våra möten får du höra många olika infallsvinklar till ett nyktert liv.

På denna gemensamma grund kan Du finna en avsevärd variation i former och inriktningar.